INFORMÁCIA

Vážený zákazníci, dovoľte aby sme Vás informovali o situácii prevádzky plavárne Aquasport. Vďaka intenzívnej spolupráci s Mestom Šaľa, DUSLO a.s. a Vládou SR, sa posúvame stále bližšie k nášmu cieľu. V prvom rade treba poďakovať všetkým zúčastneným za ochotu pomôcť. Momentálne sa zaoberáme jednotlivými riešeniami rekonštrukcie, ich vhodnosťou a cenovou kalkuláciou. Následne bude najvhodnejšia alternatíva […]

Read More