Záujmové združenie právnických osôb Aquasport vzniklo v roku 2003 ako projekt na udržanie Plavárne pre verejnosť v spolupráci Mesta Šaľa a obcí Močenok, Horná Kráľová a Šoporňa v spolupráci s Chemickým závodom Duslo a.s.

Dnes sa môžeme pochváliť rôznymi službami ktoré využíva celý región. Ako Jedným s najkvalitnejších Bazénov a Vodou v regióne, Posilňovňou, Saunou či Masážou. Samozrejme naše Služby neprestávame rozširovať, sme nápomocný rôžnym vodným športovcom ktorý dosahujú Slovenské, Medzinárodné či Olympijské cenné kovy.

Rozvíjame plavecké zručnosti našou Veselou školou Plávania, ako aj spolupracujeme so Škôlkami a Školami pri školských výcvikoch.